Omavalvontamääräys on julkaistu

1.1.2024 voimaan tullut sote-valvontalaki velvoittaa sekä yksityisiä että julkisia sote-palveluntuottajia laatimaan ja julkaisemaan palveluyksikkökohtaisen omavalvontasuunnitelman. Valviran antama määräys omavalvontasuunnitelman laatimisesta ja seurannasta tuli voimaan 15.5.2024. Määräystä sovelletaan kunkin palveluntuottajan toiminnan laajuuden ja luonteen mukaan.

Huomioithan, että omavalvontasuunnitelman laatiminen koskee nykyään myös yksityisiä elinkeinonharjoittajia ja niitä palveluntuottajia, jotka toimivat vain yhdessä palveluyksikössä. Yksityisten elinkeinonharjoittajien on aiemmin pitänyt pohtia vastaavia asioita ja kysymyksiä, mutta nyt heidänkin tulee koota ne yhteen suunnitelmaan Valviran määräyksen mukaisesti, toiminnan laajuus huomioiden.