Lääkäripäivien ohjelmat

Lauantai 24.3.2000

Psykoanalyysi 2000 luvulla.

Freudin ”Unien tulkinta” julkaistiin vuonna 1900, kirjan ajatukset ovat edelleen ajankohtaisia. Sata vuotta on kuitenkin muuttanut psykoanalyysiä; sekä teoria että työskentelytavat ovat kehittyneet. Symposium antaa monipuolisen kuvan psykoterapian ”kantamenetelmän” tilanteesta tänään.

Puheenjohtajat. psykoterapiayhdistyksen puheenjohtaja Tuija Lahti ja dosentti Klaus Lehtinen

09.00-10.30 Professori, psykoanalyytikko Johannes Lehtonen Kuopion yliopisto/KYS: Psykoanalyysi 2000 luvulle.

tauko 20 min.

10.50-12.00 PsL, Koulutusanalyytikko, Suomen psykoanalyyttisen yhdistyksen puheenjohtaja laajasti tunnettu kouluttaja ja työnohjaaja, euroopan psykoanalyyttisen federaatio itäeuroopan komitean sihteeri. Kuloveden jälkeen toinen analyytikko Tampereella Aira Laine: Verenpaineen ja ahdistuksen monet ulottuvuudet, psykoanalyysi vieroitusprosessina. Psykoanalyysi tapausselostus.

12.00-12.40 tauko

12.40-14.00 ll, psykoanalyytikko Juhani Salakari: Miksi huumeita käytetään.


Lauantai 23.3.2001

Tunteet

Tunteiden tavoittaminen ja ymmärtäminen on psykoterapian ja hyvän potilas-lääkärisuhteen kannalta keskeistä. Suurin osa tunteiden vaikutuksista jää meiltä huomaamatta, tämä ohjelma antaa eväitä tämän monimutkaisen ja arkisen alueen parempaan ymmärtämiseen.

p.j. psykoterapiayhdistyksen pj Tuija Lahti, dos. Klaus Lehtinen

9.00-10.20 FM Pirkko Siltala: Tunteet, mitä ne ovat mistä ne tulevat.

10.20-10.40 Tauko

10.40-12.00 FM Rauno Juntumaa: Mustasukkaisuus.

12.00 Ruokatauko

12.40: LKT Anneli Larmo: Tunteet psykoterapiassa.

14.00 tilaisuus päättyy


Lauantai 22.3.2002

Narsismi

Runsaasti käytetty käsite, joka on saanut arjessa monenlaisia merkityksiä. Olemme koonneet joukon asiantuntijoita kertomaan narsismin erilaisista ulottuvuuksista.

Pj Tuija Lahti ja KL

9.00-10.00 Tutkija Heikki Mäki-Kulmala: Ja loi maailman omaksi kuvakseen (60 min)

10.00-10.20 Tauko (20 min)

10.20-11.50 FK, psykoanalyytikko IPA Jorma Myllärniemi: Hyvä ja paha narsismi (90 min)

11.50-12.40 Tauko (40 min)

12.40-14.10 YTM psykoanalyytikko IPA Pekka Impiö: Kasvun kriisit ja narsismi nuoruusiässä (90 min)


Lauantai 21.3.2003

Psyykkinen puolustus

Psyykkinen puolustus on yhtä olennainen elämän kannalta kuin immuunijärjestelmä. Tämä mielen, vuorovaikutuksen ja yhteiskunnan kannalta keskeinen rakenne on meille sekä hyödyksi, että haitaksi. Psykoterapiassa sen kanssa työskennellään, samoin sen kohtaa arkisessa potilas-lääkärisuhteessa. Usein puolustuksemme aiheuttaa meille itsellemmekin yllätyksiä.

Puheenjohtajana VE psykoterapeutti Tuija Lahti ja KL

9.00 Prof Johannes Lehtonen Kuopio. Psyykkisen puolustuksen synty ja merkitys

10.20 Tauko (20 min)

10.40 Prof. Hannu Lauerma. Muisti, unohtaminen ja psyykkinen puolustus

12.00 Tauko (40 min)

12.40 VE traumapsykoterapeutti Soili Poijula. Traumapsykoterapia – trauman välttelystä trauman kohtaamiseen


Lauantai 20.3.2004

Kolmanteen ja neljänteen polveen

Puheenjohtajana VE psykoterapeutti Tuija Lahti ja KL

9.00 Kirjailija Hannu Mäkelä. Isä suhteen merkitys, sota

10.20 Tauko (20 min)

10.40 el Psykoanalyytikko Matti Brummer. Miksi toistamme

12.00 Tauko (40 min)

12.40 VE perheterapeutti Pirjo Tuhkasaari. Ongelmat kulkevat perheissä


Lauantai 25.3.2005

RUUMIS JA MIELI

Ajattelemme ruumista ja mieltä, sielua, helposti erillisinä olioina. Aivotutkimus, psykologian ja psykoterapian havainnot ovat viime vuosina lähentyneet ennennäkemättömällä tavalla. Ruumis-mieli onkin monin sitein rakentunut kokonaisuus. Symposiumiin on koottu mielenkiintoinen joukko puheenvuoroja.

Puheenjohtajana VE psykoterapeutti Tuija Lahti ja KL

9.00 Akatemiatutkija, dosentti Pirjo Markkola: Ruumiillisuuden moraalihistoriaa

10.20 Tauko (20 min)

10.40 Professori h.c. Viljo Räkköläinen: Neuropsykoanalyysi

12.00 Tauko (40 min)

12.40 Psykoanalyytikko Pirkko Siltala: Ruumis ja psykoterapia.

14.00 tilaisuus päättyy


Lauantai 24.3.2007

Kultainen nuoruus

Useimmiten nuoruus hahmottuu aikuiselle juuri laulun sanojen mukaisesti. Nuoruuden läpikäyminen on kuitenkin työläs ja raskas kasvuprosessi, johon valitettavan usein liittyy myöhempää elämäämme ratkaisevasti muokkaavaa traumatisoitumista.

Puheenjohtajana VE psykoterapeutti Tuija Lahti ja KL

9.00–9.40 Professori Mauri Marttunen: Nuoruus, elämämme raskain aika?

9.40–10.20 LT Jaana Ruuska: Nuoresta aikuiseksi.

10.20-10.40 Tauko

10.40-11.30 KT Päivi Hamarus: Koulukiusaaminen.

11.30-12.10 Dos. Klaus Lehtinen: Traumatisoitumisen jäljet.

12.10-12.50 Tauko

12.50-14.10 FL, Psykoanalyytikko Leena Klockars: Seksuaalikehityksen psyykkisistä tekijöistä.


Lauantai 15.3.2008

Psyykkinen trauma

Psyykkisen traumatisoitumisen kohdatessa tarvitsemme ensiapua ja tarpeen mukaan pidempää hoitoa ja kuntoutusta. Hoitamaton trauma voi jättää elinikäisen invaliditeetin. Tällainen mielen vamma saattaa kätkeytyä hyvin monenlaisten psyykkisten ja fyysisten oireiden taakse ja hämmästyttää niin lääkäriä kuin potilasta itseään.

Puheenjohtajana VE psykoterapeutti Tuija Lahti ja KL

9.00 FM, Kirjailija ja tutkija Virpi Hämeen-Anttila. Elämän jäljet.

10.10 Tauko (20 min).

10.30 Dosentti Salli Saari. Psyykkisen trauman ensiapu, varhainen puuttuminen ja jatkohoito

12.00 Tauko (40 min)

12.40 Professori Veikko Aalberg. Psyykkinen trauma ruumiin näyttämöllä


Lauantai 21.3.2008

Minä parantajana!

Meidän persoonallisuutemme on hyvin monipuolisesti hoitotapahtuman käytössä. Osan siitä tunnistamme, suuri osa kulkee omia tiedostamattomia polkujaan. Tavoitteenamme on tässä symposiumissa tavoittaa ja ymmärtää jotakin siitä meissä, mitä emme yleensä havaitse ja joka voisi olla todella tärkeää sekä potilaallemme että meille itsellemme.

Puheenjohtajana VE psykoterapeutti Tuija Lahti ja KL

9.00 Professori, Helsingin kaupunginteatterin johtaja Asko Sarkola: Ihminen eri rooleissa.

10.10 Tauko (20 min).

10.30 LL, psykoanalyytikko Juhani Salakari. Kielteiset tunteet potilasta kohtaan haittana ja hyötynä

12.00 Tauko (40 min)

12.40 FM, psykoanalyytikko Riitta Tähkä. Rakkaus ja hoitosuhde.


Lauantai 27.3.2010

Kaveria ei jätetä!

Kaikki tietävät, että hoidon jatkuvuus, potilaan mukana kulkeminen riittävän pitkään on hyvän hoidon perusta. Lääketieteen pilkkoutuminen yhä pienempiin erikoisosaamisiin, urakehitys, hallinnollisten tehtävien korostuminen ja korostaminen; kaikki nämä ovat ohjanneet kehitystä hyvin toisenlaiseen suuntaan. Kehitys näkyy jopa psykoterapian puolella. Luennoitsijamme valottavat pitkien sitoumusten tarpeellisuutta ja haasteita.

Puheenjohtajana VE psykoterapeutti Tuija Lahti ja KL

9.00 Kansanedustaja Tarja Tallqvist. Kuka vierelles jää?

10.20 Tauko (20 min).

10.40 FT Psykoterapeutti Florence Schmitt. Toivon ylläpitäminen, pitkien hoitojen ilot ja vaikeudet

12.00 Tauko (40 min)

12.40 PsL, koulutusanalyytikko IPA Aira Laine. Tunteet pelissä, ajatuksia psykoterapia prosessista.


Lauantai 26.3.2011

Sodan jäljet

Maamme on viimeisen sadan vuoden aikana ollut kolmessa sodassa. Suomeen muuttaa ihmisiä, joilla sotakokemukset ovat hyvin ajankohtaisia. Sodat ovat jättäneet meihin erilaisia sukupolvesta toiseen kulkevia, yllättäviäkin jälkiä, joista on potilaita hoitaessa ja miksi ei omassakin elämässään ja perheessään  tärkeä olla tietoinen. Aihetta lähestymme eri näkökulmista, kuulemme myös veteraania.

P.j. Eija Salmi ja KL

09.00-09.45 Dosentti, FT Susanna Välimäki. Trauman kuvaus sotaelokuvissa ja -musiikissa(45 min)

09.45-10.30 Tri Pentti Kortelainen ja tri Kari Virolainen. Elinikäinen taakka

10.30-11.00 Tauko

11.00-11.30 Dosentti Tiina Paunio: Käyttäytymismallit periytyvät

11.30-12.00 Dosentti Sari Näre: Tunneilmasto on vieläkin kylmä

12.00-13.00 Ruoka

13.00- 13.45 Prof. Tuula Tamminen. Sota ja Lapsuus

13.45- 14.30 VE perheterapeutti Peter Söderman: Sodan vaikutuksista sukupolvien ketjussa


Perjantai 23.3.2012

ELÄMÄÄ JA EROTIIKKAA

”Elämää ja erotiikkaa luotiin meidät opiskelemaan.

Elämää ja erotiikkaa täällä unohtaa ei saisi milloinkaan.”

Vainio J ”W” 1984

Puheenjohtajat psykiatri, psykoanalyytikko EIJA SALMI, Tampereen psykoterapiayhdistys ja dosentti KLAUS LEHTINEN, TAYS

12.00 Professori JAAKKO HÄMEEN-ANTTILA, HY. Eroottisuus ja kulttuuri (40 min)

12.45 Dosentti JUHANI E. LEHTO, HY. Seksuaaliset vähemmistöt (40 min)

13.30 Dosentti AINO MATTILA, TAYS. Transseksuaalisuus (30 min)

14.05 TAUKO (25 min)

14.30 PsM, psykoanalyytikko IPA SUSANNA KUNTO, Tampere. Kun rajat pettävät (40 min)

15.15 YTM, vaativan erityistason psykoterapeutti SIRKKU TUKIAINEN, Ylöjärvi. Jokalääkärin seksuaaliterapiaa (40 min)

16.00 Ohjelma päättyy


Perjantai 22.3.2013

Elämän eväät!

Hyvä kasvuympäristö on mielenterveyden ja hyvän toimintakyvyn kannalta keskeistä. Pienetkin asiat voivat olennaisesti auttaa tai haitata tätä kehitystä. Parhaimmillaan olemme saaneet onnellisen elämän eväät, pahimmillaan seurauksena on syrjäytyminen.

Pj Rita Jähi, Klaus Lehtinen

8.30 Professori Liisa Keltikangas-Järvinen. Päivähoitojärjestelyjen vaikutus lasten hyvinvointiin

9.05 Professori Irmeli Järventie. Lapsen psykososiaalinen hyvinvointi ja eriarvoisuus

9.40 tauko

10.10 Professori Kiti Müller. Otsalohko ja itsetunto

10.45 Dos. Kristiina Kunttu. Katoava opiskelija – yhteisön vastuu

11:20 Ohjelma päättyy


Perjantai 21.3.2014

Ymmärrys, rajat, kuri – miten auttaa kasvamaan?

”Ken kuritta kasvaa se kunniatta kuolee!” Pitääkö vanha sananlasku paikkansa? Näkökulmia kasvamiseen.

Pj Rita Jähi, Klaus Lehtinen

8:30 Prof. Tommi Hoikkala. Katoaako kasvatus, himmeneekö aikuisuus?

9:20 Prof. emer. Kari Uusikylä. Lapsen ja nuoren itsetunnon tukemisesta kouluissa

10:10 tauko

10:40 FT.Erityisluokanopettaja.  Tanja Äärelä. Nuorten vankien peruskoulukokemukset

11:30 Ohjelma päättyy

Miten välittää haistattelijasta?

Hurjan näköisen ja uhmakkaan nuoren sisällä on yleensä jotakin ihan muuta. Suojauksen ohi pitäisikin päästä tutustumaan kehittyvään ihmiseen.

Pj Eija Salmi, Tuija Lahti

12:30 Psykologi, psykoterapeutti Rasmus Lilja.  ”Vittuuks se sulle kuuluu”-Nuoren kehitys kohti itsenäisyyttä.

13:20 K.M. rehtori Jari Andersson. Mitä koulussa voi tehdä?

14:10 tauko

14:40 FM, psykoanalyytikko Jorma Myllärniemi. Isän merkitys pojan kasvulle mieheksi

15:30 Ohjaajat Tea Törmäkangas  ja Toni Huru, etsivä nuorisotyö. Miten löytää kärryiltä pudonnut nuori ja mitä sitten?

16:30 Ohjelma päättyy


Perjantai 20.3.2015

Ymmärryksen voima- psykoterapia vaikuttaa

Luuletko, että psykoterapiassa pengotaan menneitä? Tule kuuntelemaan mistä todella on kyse!

Pj Eija Salmi, Rita Jähi

8:30 LKT, koulutusanalyytikko (IPA) Anneli Larmo. Mitä psykoterapia on

9:20 PsT Erkki Heinonen, HUS. Onko psykoterapia vaikuttavaa hoitoa?

10:00 tauko

10:20 EL Tapio Halla,  vakuutussihteeri Irma Leppänen Kela, psykoterapeutti Tuija Lahti. Psykoterapia osana hoitoa, paneeli. 

11:30 Ohjelma päättyy

Elämää ja psykoterapiaa

”Elämä se kaikkein vaikeinta lie, sen kun hyvin teet se kaiken aikasi vie. Jos et halua täysillä päästellä voit kenties elämääsi säästellä.”* Vaikeuksia ei voi välttää, mutta niistä voi selvitä.

* J. Leskinen

Pj Eija Salmi, Tuija Lahti

12:30 Toimittaja Helena Itkosen haastattelussa kirjailija Maria Peura. Kokemuksia psykoterapiasta

13:40 tauko

14:30 Dosentti, psykoterapiakouluttaja Matti Keinänen YTHS. Vakavat psyykkiset häiriöt ja psykoterapia

15:20 LL psykoanalyytikko (IPA) Leena Björklund. Psykoterapian karikot

16:30 Ohjelma päättyy


Perjantai 25.3.2016

Viha ja toiseus

Ihmisarvo hukassa. Pakolaiset joutuvat koville. He menettävät kotinsa ja maansa jättäessään kaiken identiteettiään ja arvoaan ylläpitävän

p.j. Rita Jähi ja Klaus Lehtinen

8:30 Ft, historiantutkija Ville Kivimäki. Omien sotiemme jäljet

9:10 El Eila Rooseli. Kokemuksia katastrofialueilta

9:50 tauko

10:10 El Tapio Halla ja fysioterapeutti Irma Tähkävuori. Pakolainen vastaanotolla

11:10 Ohjelma päättyy

Ne ja me, toiseus herättää voimakkaita tunteita. Hallitsemattomat tunteet näyttäytyvät meissä ja yhteiskunnassamme äärimmäisinä ilmiöinä. Onko syytä pelätä valkoista miestä 

Pj. Eija Salmi ja Tuija Lahti

12:00 Pakolaisena Suomessa,  Afganistanin pakolainen Sahhak Palvasha, haastattelijana toimittaja Helena Itkonen

13:00 tauko

13:50 FM, koulutuspsykoanalyytikko (IFPS) Kristina Saraneva. Ennakkoluulojen ja rasismin psykodynamiikasta

14:40 El. Koulutuspsykoanalyytikko (IPA) Gustav Schulman. Vihan ja tuhoavuuden dynamiikka

15:30 Ohjelma päättyy


Perjantai 24.3.2017

Pelkoa, häpeää – kun ruumis tai mieli särkyy

Kaikki sairastaminen koettelee monin tavoin ihmisen psyyken kestokykyä. Pelko, hämmennys, kelpaamatto-muuden  tai menetyksen tunteet sekä häpeä voivat värittää  tai  joskus muuttaa suurestikin sairastuneen ko-kemusta omasta itsestään. Mielen ja ruumiin yhteistyön ymmärtäminen sekä hankalien tunteiden helpottami-nen hoitotilanteessa on usein avain potilaan kokemukseen hyvästä hoidosta.

Puheenjohtajina Susanna Kunto ja Tuija Lahti ( Tampereen psykoterapiayhdistyksen pj ja varapj)

8:00 Prof. Johannes Lehtonen. Mielen ruumiillisuus

8:45 PsM, psykoanalyytikko Raimo Raappana. Ulkoinen ja sisäinen realiteetti. Elämä on sitä miltä se tuntuu

9:30 Tauko

9:50 FM, psykoanalyytikko Elina Reenkola. Häpeä

10:35 Toimittaja Kimmo Oksanen. Kasvonsa menettänyt mies. Helena Itkonen haastattelee

12:00 Ohjelma päättyy


Perjantai 23.3.2018

Tarvitaanko hoitosuhdetta

Tekoäly ja netissä hoitaminen yleistyy. Onko hyvä hoito todella mahdollista myös ilman ihmiskontaktia, missä kulkevat rajat? Millainen merkitys inhimillisellä vuorovaikutuksella on potilaalle ja meille hoitaville?

”Ihminen ilman ihmistä

on vähemmän ihminen ihmiselle,

vähemmän kuin ihminen voi olla”

Tommy Tabermann

Puheenjohtajina Susanna Kunto ja Tuija Lahti ( Tampereen psykoterapiayhdistyksen pj ja varapj)

8:00 Lastenpsykiatri, lapsi- ja nuorisopsykoanalyytikko Hanna Manninen (TYKS). Elämä ja kasvu on mahdollista vain yhteydessä toisiin

8:55 Arkkiatri Risto Pelkonen. Voiko kone korvata ihmisen?

9:50 Tauko

10:10 PsT, yliopistotutkija Virpi-Liisa Kykyri (JYU): Mikä on yhteen sovittautumisen ja ruumiillisen synkronian merkitys terapiassa?

11:05 Toimittaja Helena Itkosen haastateltavana FsT Psykoterapeutti Rita Jähi ja VE psykoterapeutti Tuija Lahti. Inhimillisen vuorovaikutuksen merkitys vuorovaikutuksessa.

12:15 Ohjelma päättyy


Perjantai 22.3.2019

TUNNE ON TOTTA!

Tunteet ovat mukana jokaisessa kohtaamisessamme. Niiden tavoittaminen ja ymmärtäminen on hyvässä potilas-lääkärisuhteessa ja toimivassa psykoterapiassa keskeistä. Suurin osa tunteiden vaikutuksista jää meiltä huomaamatta. Tämä ohjelma antaa eväitä tämän monimutkaisen ja arkisen alueen parempaan ymmärtämiseen. Erikoistumiskoulutuksena 3 tuntia: lastenpsykiatria, lastentaudit, nuorisopsykiatria, psykiatria, työterveyshuolto, yleislääketiede

Puheenjohtajat PsM, psykoanalyytikko Susanna Kunto ja VET-psykoterapeutti Tuija Lahti, Tampereen Psykoterapiayhdistys ry (pj ja varapj)

OHJELMA:

8:00 Kielletyt tunteet ja kriisien pitkät varjot suomalaisissa suvuissa.
Kirjailija SIRPA KÄHKÖNEN

8:55 Tuntevatko aivot?
Professori LAURI NUMMENMAA

9:50 Tauko

10:10 Mitä tehdä, kun potilaan ahdistus vastaanotolla toimii tulppana tunteiden tuntemiselle?
FT, psykoanalyytikko IPA JAN-ERIC BÄRLUND

11:05 Hankala potilas!

Toimittaja Helena Itkosen haastateltavana yleislääketieteen erikoislääkäri ALEKSI VARINEN ja LKT, psykoanalyytikko IPA ANNELI LARMO

12:15 Ohjelma päättyy


2020 - 2021

Vuosina 2020 ja 2021 Tampereen Psykoterapiayhdistyksellä ei ollut omaa ohjelmakokonaisuutta koronatilanteen takia. Lääkäripäivät toteutettiin pelkästään webinaarina.


Perjantai 25.3.2022 (siirretty 26.8.2022)

ERIARVOISUUS JA TERVEYS

Mielenterveyden ongelmat koskettavat kaiken ikäisiä, mutta erityisesti nuoria ja nuoria aikuisia. Hyvä mielenterveys on vahvasti yhteydessä yhteiskunnalliseen tilanteeseemme ja verkostoihimme. Huono integraatio, on taustalla sitten köyhyys, maahanmuuttoon liittyvä tai joku muu syrjintä, lisää riskiä sairastua moninkertaiseksi.

OHJELMA:

8.00  TtT Lauri Kokkinen: Eriarvoisuus meillä ja maailmalla

9.00  FT psykoanalyytikko Rauno Juntumaa: Me ja muut

10.00  Tauko

10.20  Näyttelijä Kati Outinen: Ajtuksia ihmisyydestä

11.20  LL, psykiatri, psykoanalyytikko Eija Salmi ja PsM, psykoanalyytikko, lapsi- ja nuorisoanalyytikko Susanna Kunto: Psyykkisen hyvinvoinnin edellytyksistä  – kehityksestä ja kohtaamisesta

12.20  Ohjelma päättyy


Perjantai 24.3.2023

MIKSI MIELI SAIRASTUU 

Miksi mieli sairastuu? Eri aikoina syitä on haettu milloin riivaajista ja pahoista hengistä, milloin varhaislapsuudesta tai psyykkisestä traumatisoitumisesta. Viime vuosikymmeninä on ajateltu sairastumisen johtuvan geeneistä ja biologiasta, nyttemmin taas kasvuympäristöstä. Miten on, siihen haemme tässä ohjelmassa vastauksia.

8:15 Professori Juho Saari: Ahdistaako eriarvoisuus

9:00 Professori Juha Kere: Kaiken takana on geeni?

9:45 Tauko 10:10 Ohjaaja Tiina Lymi ja ohjaaja Juha Lehtola: Sisäilmaa

10:55 Professori Minna Valkonen-Korhonen: Mielen ja ruumiin rytmit itsekokemuksen säätelijöinä

11:45 Ohjelma päättyy


Perjantai 22.3.2024

HUKKUUKO IHMINEN

Potilaiden ja omaisten yleisin kokemus on, etteivät he tule kohdatuksi ja kuulluksi. Psykiatrisen hoidon ja psykoterapian onnistumisen kannalta toimiva yhteistyösuhde on keskeinen. Ovatko potilaat oikeassa sanoessaan, että he kohtaavat lomakkeita ja diagnooseja, mutta eivät ihmistä. Hoidon jatkuvuus on kaikessa hoidossa hyödyksi, psyykkisesti sairaan hoidossa se on erityisen tärkeää.

Erikoistumiskoulutuksena 4 tuntia: lastenpsykiatria, nuorisopsykiatria, oikeuspsykiatria, psykiatria, terveydenhuolto (EL), työterveyshuolto, yleislääketiede

Puheenjohtajat PsM SUSANNA KUNTO, Tampereen Psykoterapiayhdistyksen puheenjohtaja ja PsM LEENA ISOAHO, yhdistyksen varapj

8.00 Professori emerita LEA PULKKINEN, Jyväskylän yliopisto
Ihmissuhteet mielen hyvinvoinnin perustana

8.50 Dosentti KLAUS LEHTINEN, Tampereen yliopisto
Hyvä paha diagnoosi

9.35 TAUKO (25 min)

10.00 Professori emerita TUULA TAMMINEN, Tampere
Terapeuttisen vuorovaikutuksen aarre

10.45 PsM, psykoterapeutti PIIA RANTAKOKKO, Oulunsalo
Diagnoosista ymmärtämiseen

11.35 Ohjelma päättyy