Kelan ohjeistus kuntoutuspsykoterapian palveluntuottajile 1.5.2021 lähtien

Kela edellyttää kuntoutuspsykoterapian palveluntuottajilta 1.5.2021 alkaen yhtenäisiä toimintatapoja, koska se haluaa parantaa kuntoutuspsykoterapian prosessia ja yhdenmukaistaa käytäntöjä. Yhtenäiset toimintatavat koskevat terapiapalautteen laatimista, palautteen toimittamista ja terapian vaikuttavuuden arviointia. Jatkossa kaikki laativat terapiapalautteen lomakkeelle KU138, joka ohjautuu suoraan sähköisesti potilaan asiakirjoihin. Jos terapeutti hoitaa tämän saman palautteen myös muulle hoitavalle taholle, sitä varten tarvitaan potilaan suostumus. Vaihtoehtoisesti myös potilas voi toimittaa palautteen muulle hoitavalle taholle. Jos terapia jatkuu, palautelomake pitää toimittaa kelaan neljä viikkoa ennen terapiajakson päättymistä ja jos terapia on kokonaan päättynyt, palaute pitää toimittaa viipymättä.

Kuntoutuspsykoterapian vaikuttavuutta arvioidaan jatkossa CORE-OM -mittarilla (ladattavissa Mielenterveystalon ammattilaisten mittari -osiosta, sekä THL.n TOIMIA- tietokannasta). Arviointi tehdään hoitojakson alussa ja lopussa ja tiedot kirjataan palautelomakkeelle KU138. Jos terapia on alkanut ennen 1.5.2021, alkumittus tehdään heti toukokuun 2021 alussa.

Jatkossa Kela ei enää lähetä palveluntuottajille erillisiä tiedotteita, vaan tiedottaa ajakohtaisista asioista verkossa. Kela velvoittaa psykoterapeutteja seuraamaan kelan tiedotteita sivulta: www.kela.fi/yhteistyökumppanit-kuntoutuspalvelut-ajankohtaista.