Tampereen Psykoterapiayhdistys ry (Tammerfors Psykoterapiförening rf) on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys, joka on perustettu vuonna 1976 (ry 2013). Yhdistyksen pääasiallinen tarkoitus on psykoterapian teorian ja käytännön yhdistäminen ja kehittäminen.

Psykoterapia on sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteellista, ammatillista ja vuorovaikutuksellista hoito- ja kuntoutustoimintaa, joka tähtää potilaan/perheiden psyykkisen terveyden ja psykososiaalisen toimivuuden lisääntymiseen. Psykoterapian avulla pyritään jäsentämään ja lisäämään yksilöiden ja perheiden tunne-elämän, vuorovaikutusongelmien ja mielensisäisten ristiriitojen ymmärrystä psykologisen tiedon ja tieteellisesti tutkittujen menetelmien avulla. Ongelmat voivat ilmetä psyykkisesti, somaattisesti tai sosiaalisesti. Psykoterapiaa Suomessa ohjaavat lait, asetukset ja eettiset periaatteet ja psykoterapian tutkimus sekä käytäntöjen kehittäminen on jatkuvaa. Keskeisiä teoreettisia viitekehyksiä ovat psykoanalyyttinen-, kognitiivinen-, behavioraalinen- sekä perhe- ja ryhmäterapia. Kela tukee kuntoutuspsykoterapioita niille 16-67 – vuotiaille, joiden työ- tai opiskelukyky on merkittävästi heikentynyt. Myös perhe- ja pariterapiaan on mahdollista saada Kelan kuntoutustukea (lisätietoja www. kela.fi).

Psykoterapeutin työtä voivat tehdä vain nimekesuojatun käyttöoikeuden Valviralta saaneet, rekisteröidyt terveydenhuollon ammattihenkilöt, joita kaikki Tampereen Psykoterapiayhdistykseen hyväksytyt jäsenet ovat. Psykoterapeutin työ edellyttää monivuotista kokemusta sekä syvällistä ja monitieteellistä ymmärrystä.

Tampereen Psykoterapiayhdistys ry:llä on merkittävä rooli aikuisten- sekä lasten ja nuorten psykodynaamisessa psykoterapeuttikoulutuksessa yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa. Psykoterapeuttikoulutusohjelmien tavoitteena on psykoterapiamenetelmän syvällinen oppiminen prosessinomaisella tavalla, jossa psykoterapian teoria, menetelmien tuntemus sekä henkilökohtaiset taidot  ja oma elämänkokemus ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Yhdistys tekee myös yhteistyötä eri verkostojen ja paikallistoimijoiden kanssa (Pirkanmaan hyvinvointialue, Kela, Tampereen kaupunki), on yhteydessä muiden psykoterapiayhteisöjen kanssa, sekä osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön.

Tampereen Psykoterapiayhdistyksellä on kolme toimikuntaa:  Eettinen toimikunta, Edunvalvontatoimikunta sekä Kriisitilanteiden toimikunta. Toimikuntien yhdyshenkilöihin voi tarvittaessa ottaa yhteyttä sähköpostilla.

– Eettisen toimikunnan yhdyshenkilö on LT, dosentti, psykoterapeutti Klaus Lehtinen. klaus.lehtinen@fimnet.fi
– Edunvalvontatoimikunnan yhdyshenkilö on FT, PsM, psykoterapeutti Rita Jähi. rita.jahi@gmail.com
– Kriisitilanteiden toimikunnan yhdyshenkilö on LL, psykiatrian erikoislääkäri, psykoanalyytikko Eija Salmi. eija.salmi@fimnet.fi

Psykoterapiayhdistys järjestää vuosittain kahdeksan seminaari-iltaa, edistääkseen psykoterapia-alan teoriaa ja informaatiota. Näihin voivat osallistua jäsenistön lisäksi myös kaikki hoitotyötä tekevät. Lisäksi yhdistys järjestää vuosittain maaliskuussa, yhdessä Tampereen Lääkäripäivien kanssa yhden ohjelmakokonaisuuden.

Yhdistys pyrkii edistämään psykoterapia-alan koulutusta myös jakamalla eteenpäin koulutustiedotteita. Edellytyksenä on ollut, että kouluttajat ovat tiedossa ja päteviä ja että ohjelman täytyy olla asiallinen ja perusteltu. Jakamalla koulutustiedotteita yhdistys ei ota kantaa koulutuksen sisältöön.

Säännöt Liity jäseneksi

Yhdistyksen sähköpostiosoite:
sukunto(at)me.com

pj Susanna Kunto
puh. 050 551 3454
e-mail: sukunto(at)me.com

siht. Anna Kosonen
puh. 050 303 2667
e-mail: oalkosonen(at)gmail.com

Koulutus

Seminaariohjelma: Kevät 2024

Seminaari-illat pidetään monitoimitalo 13:ssa 4. kerroksen Stenvall-salissa, osoitteessa Satakunnankatu 13 (sisäänkäynti Pellavatehtaankadun puolelta) klo 18.00 – 20.00 Seminaari-illat on tarkoitettu sekä yhdistyksen jäsenille että kaikille hoitotyötä tekeville. Vierailijan alustuksen jälkeen on yleensä jäänyt aikaa keskusteluun illan aiheesta.

Kevään 2024 seminaarikauden semiaarimaksu on 40€ yhdistyksen jäseniltä, muilta 50€. Summalla voi osallistua kaikkiin syksyn keskiviikkoseminaareihin. Yksittäiseen seminaariin voi osallistua maksamalla 20€ yhdistyksen tilille:

Yhdistyksen tilinumero: Danske Bank IBAN FI14 8000 1079 1848 76

Yhdistyksen jäsenyyttä voi hakea täyttämällä tämän lomakkeen.

17.1.2024

Pekka Töpöhännän kadehdittava kyky olla oma itsensä
Koulutuslastenpsykoterapeutti Kaisa-Maria Leskinen

14.2.2024

Kateuden monet kasvot Tuhkimo-tarinassa
Kouluttajapsykoterapeutti Niina Rita

22.3.2024

Tampereen lääkäripäivien 2024 ohjelmassa klo 8.00 – 11.35  HUKKUUKO IHMINEN

Katso ohjelma tästä.

17.4.2024

Miten suojella kehitystä?
Koulutuspsykoanalyytikko Leena Björklund

15.5.2024

Tyytymisen vaikeus – tarinoita sormusten herroista
Psykoanalyytikko Anna Collander

Psykoterapeuttikoulutus

Aikuisten Psykoanalyyttinen yksilöpsykoterapeuttikoulutus (83 op, Tampereen yliopisto) alkoi tammikuussa 2023. Koulutus kestää 4 vuotta päättyen 2026. Koulutuksen tavoitteena on kouluttaa psyykkisen toiminnan edellytyksiin, kehitykseen ja psyykkisiin häiriöihin perehtyneitä itsenäisiä, psykoanalyyttisen viitekehyksen mukaan toimivia psykoterapeutteja. Koulutuksen suorittaneilla on mahdollisuus saada Valtioneuvoston asetuksen 1120/2010 mukainen ja Valviran myöntämä psykoterapeutin ammattinimike. Lisätietoja.

Lasten- ja nuorten psykoterapeuttikoulutus vv. 2020-2024 on parhaillaan käynnissä ja sen laajuus on 88 op. Koulutuksen tavoitteena on kouluttaa itsenäisiä, psykoanalyyttisen viitekehyksen mukaan toimivia psykoterapeutteja, jotka ovat perehtyneet lasten ja nuorten kehityksellisiin ongelmiin ja psyykkisiin häiriöihin. Koulutuksen suorittaneilla on mahdollisuus saada Valtioneuvoston asetuksen 1120/2010 mukainen ja Valviran myöntämä lapsi- ja nuorisopsykoterapeutin ammattinimike. Lisätietoja.

Ajankohtaista

Tampereen lääkäripäivät 2024

7.1.2024

PERJANTAI 22.3.2024 HUKKUUKO IHMINEN Potilaiden ja omaisten yleisin kokemus on, etteivät he tule kohdatuksi ja kuulluksi. Psykiatrisen hoidon ja psykoterapian onnistumisen kannalta toimiva yhteistyösuhde on keskeinen. Ovatko potilaat oikeassa sanoessaan, että he…

Lue lisää

Tampereen Psykoterapiayhdistys osallistui kirjelmään uusille kansanedustajille ja tulevalle hallitukselle. Kirjelmän allekirjoitti 731 henkilöä ja kaksi yhdistystä.

7.5.2023

Kelan asema monipuolisen kuntoutuspsykoterapian järjestäjänä on turvattava sote-uudistuksessa. Kuntoutuspsykoterapia on lakiin perustuva subjektiivinen oikeus ja sen tavoite on aina työelämään tai opiskeluun suuntaava, joko työelämään siirtyminen, sinne palaaminen tai siellä…

Lue lisää

Tampereen Psykoterapiayhdistyksen kannanotto MIELI Suomen Mielenterveys ry:lle ja MIELI ry:n vastaus

7.5.2023

Olemme huolissamme Mieli ry:n linjasta. Yhdistyksenne johtava asiantuntija Kristian Wahlbeck esiintyi Yle:n uutisissa 28.1.2023 ja antoi Ylen 8 minuuttia ohjelmaan haastattelun. Hän otti voimakkaasti kantaa psykoterapiaan. Osasta kannanottoja olemme samaa…

Lue lisää

Kelan ohjeistus kuntoutuspsykoterapian palveluntuottajile 1.5.2021 lähtien

21.3.2021

Kela edellyttää kuntoutuspsykoterapian palveluntuottajilta 1.5.2021 alkaen yhtenäisiä toimintatapoja, koska se haluaa parantaa kuntoutuspsykoterapian prosessia ja yhdenmukaistaa käytäntöjä. Yhtenäiset toimintatavat koskevat terapiapalautteen laatimista, palautteen toimittamista ja terapian vaikuttavuuden arviointia. Jatkossa kaikki…

Lue lisää

GDPR

9.7.2018

EU:n yleinen tietosuoja-asetus GDPR (General Data Protection Regulation) tuli voimaan 25.5.2018. Sen tavoitteena on varmistaa ihmisten oikeus yksityisyyteen ja henkilötietojen suojaan digitaalisessa datamaailmassa. Tampereen Psykoterapiayhdistys pitää jäsenistöstään jäsenrekisteriä, johon on…

Lue lisää

Yhdistys

Hallitus

Susanna Kunto, pj
Leena Isoaho, vpj.
Anna Kosonen, siht.
Klaus Lehtinen, rahastonhoitaja
Katri Romppainen
Lassi Rajanti
Pirkko Olanterä
Susanna Valaja

Säännöt Liity jäseneksi

Toimikunnat
Eettinen toimikunta
yhdyshenkilö Klaus Lehtinen klaus.lehtinen@fimnet.fi

Edunvalvontatoimikunta
yhdyshenkilö Rita Jähi  rita.jahi@gmail.com

Kriisitilanteiden toimikunta
yhdyshenkilö Eija Salmi  eija.salmi@fimnet.fi

Tilinumero
FI14 8000 1079 1848 76

Y-tunnus
2499498-6