Tampereen Psykoterapiayhdistys ry (Tammerfors Psykoterapiförening rf) on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys, joka on perustettu vuonna 1976 (ry 2013). Yhdistyksen pääasiallinen tarkoitus on psykoterapian teorian ja käytännön yhdistäminen ja kehittäminen.

Psykoterapia on sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteellista, ammatillista ja vuorovaikutuksellista hoito- ja kuntoutustoimintaa, joka tähtää potilaan/perheiden psyykkisen terveyden ja psykososiaalisen toimivuuden lisääntymiseen. Psykoterapian avulla pyritään jäsentämään ja lisäämään yksilöiden ja perheiden tunne-elämän, vuorovaikutusongelmien ja mielensisäisten ristiriitojen ymmärrystä psykologisen tiedon ja tieteellisesti tutkittujen menetelmien avulla. Ongelmat voivat ilmetä psyykkisesti, somaattisesti tai sosiaalisesti. Psykoterapiaa Suomessa ohjaavat lait, asetukset ja eettiset periaatteet ja psykoterapian tutkimus sekä käytäntöjen kehittäminen on jatkuvaa. Keskeisiä teoreettisia viitekehyksiä ovat psykoanalyyttinen-, kognitiivinen-, behavioraalinen- sekä perhe- ja ryhmäterapia. Kela tukee kuntoutuspsykoterapioita niille 16-67 – vuotiaille, joiden työ- tai opiskelukyky on merkittävästi heikentynyt. Myös perhe- ja pariterapiaan on mahdollista saada Kelan kuntoutustukea (lisätietoja www. kela.fi).

Psykoterapeutin työtä voivat tehdä vain nimekesuojatun käyttöoikeuden Valviralta saaneet, rekisteröidyt terveydenhuollon ammattihenkilöt, joita kaikki Tampereen Psykoterapiayhdistykseen hyväksytyt jäsenet ovat. Psykoterapeutin työ edellyttää monivuotista kokemusta sekä syvällistä ja monitieteellistä ymmärrystä.

Tampereen Psykoterapiayhdistys ry:llä on merkittävä rooli aikuisten- sekä lasten ja nuorten psykodynaamisessa psykoterapeuttikoulutuksessa yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa. Psykoterapeuttikoulutusohjelmien tavoitteena on psykoterapiamenetelmän syvällinen oppiminen prosessinomaisella tavalla, jossa psykoterapian teoria, menetelmien tuntemus sekä henkilökohtaiset taidot  ja oma elämänkokemus ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Yhdistys tekee myös yhteistyötä eri verkostojen ja paikallistoimijoiden kanssa (PSHP, Kela, Tampereen kaupunki), on yhteydessä muiden psykoterapiayhteisöjen kanssa, sekä osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön. 2014 perustettiin Psykoterapiapaja, jossa psykoterapeutit ja psykoterapian kannalta keskeiset yhteistyökumppanit pyrkivät löytämään entistä parempia toimintatapoja. Tampereen Psykoterapiayhdistys on perustanut Eettisen toimikunnan, joka koostuu neljästä kokeneesta psykoterapiatyön ammattilaisesta. Eettisen toimikunnan pj:na toimii LT, dosentti, psykoterapeutti Klaus Lehtinen, johon voi tarvittaessa ottaa yhteyttä sähköpostitse: klaus.lehtinen@fimnet.fi.

Psykoterapiayhdistys järjestää vuosittain kahdeksan seminaari-iltaa, edistääkseen psykoterapia-alan teoriaa ja informaatiota. Näihin voivat osallistua jäsenistön lisäksi myös kaikki hoitotyötä tekevät. Lisäksi yhdistys järjestää vuosittain maaliskuussa, yhdessä Tampereen Lääkäripäivien kanssa yhden ohjelmakokonaisuuden.

Yhdistys pyrkii edistämään psykoterapia-alan koulutusta myös jakamalla eteenpäin koulutustiedotteita. Edellytyksenä on ollut, että kouluttajat ovat tiedossa ja päteviä ja että ohjelman täytyy olla asiallinen ja perusteltu. Jakamalla koulutustiedotteita yhdistys ei ota kantaa koulutuksen sisältöön.

Säännöt Liity jäseneksi

Yhdistyksen sähköpostiosoite:
sukunto(at)me.com

pj Susanna Kunto
puh. 050 551 3454
e-mail: sukunto(at)me.com

siht. Anna Kosonen
puh. 050 303 2667
e-mail: oalkosonen(at)gmail.com

Koulutus

Seminaariohjelma: Kevät 2023

Seminaari-illat pidetään monitoimitalo 13:ssa 4. kerroksen Stenvall- tai Wivi Lönn- salissa, osoitteessa Satakunnankatu 13 (sisäänkäynti Pellavatehtaankadun puolelta) klo 18.00 – 20.00 Seminaari-illat on tarkoitettu sekä yhdistyksen jäsenille että kaikille hoitotyötä tekeville. Vierailijan alustuksen jälkeen on yleensä jäänyt aikaa keskusteluun illan aiheesta.

Kevään 2023 seminaarikauden semiaarimaksu on 40€ yhdistyksen jäseniltä, muilta 50€. Summalla voi osallistua kaikkiin syksyn keskiviikkoseminaareihin. Yksittäiseen seminaariin voi osallistua maksamalla 20€ yhdistyksen tilille:

Yhdistyksen tilinumero: Danske Bank IBAN FI14 8000 1079 1848 76

Yhdistyksen jäsenyyttä voi hakea täyttämällä tämän lomakkeen.

18.1.2023

Ajatuksia sodasta ja pandemiasta
LT, koulutuspsykoanalyytikko Anneli Larmo

15.2.2023

”Hapuillen – jatkoa. Tavoittamattoman tavoittelua.” Vähän runoudesta, mutta enemmän psykoterapiasta ja tulkinnan synnystä
Psykologi, FM, psykoanalyytikko Marita Niemi

24.3.2023

Tampereen Lääkäripäivät Tampere-talossa

Miksi mieli sairastuu? Eri aikoina syitä on haettu milloin riivaajista ja pahoista hengistä, milloin varhaislapsuudesta tai psyykkisestä traumatisoitumisesta. Viime vuosikymmeninä on ajateltu sairastumisen johtuvan geeneistä ja biologiasta, nyttemmin taas kasvuympäristöstä. Miten on, siihen haemme tässä ohjelmassa vastauksia.

8:15 Professori Juho Saari: Ahdistaako eriarvoisuus
9:00 Professori Juha Kere: Kaiken takana on geeni?
9:45 Tauko 10:10 Ohjaaja Tiina Lymi ja ohjaaja Juha Lehtola: Sisäilmaa
10:55 Professori Minna Valkonen-Korhonen: Mielen ja ruumiin rytmit itsekokemuksen säätelijöinä
11:45 Ohjelma päättyy

Lue lisää →

26.4.2023

Psykoterapeutin kuolevaisuuden kohtaaminen ja kuolemaan varautuminen
PsM, VTM Kati Kajastus

24.5.2023

Äidin psykoterapiasta
Psykiatrian erikoislääkäri, Psykoterapeutti (YET), Kouluttajapsykoterapeutti (HY, HYP) Ulla Soini

Psykoterapeuttikoulutus

Aikuisten Psykoanalyyttinen yksilöpsykoterapeuttikoulutus (83 op, Tampereen yliopisto) alkoi tammikuussa 2023. Koulutus kestää 4 vuotta päättyen 2026. Koulutuksen tavoitteena on kouluttaa psyykkisen toiminnan edellytyksiin, kehitykseen ja psyykkisiin häiriöihin perehtyneitä itsenäisiä, psykoanalyyttisen viitekehyksen mukaan toimivia psykoterapeutteja. Koulutuksen suorittaneilla on mahdollisuus saada Valtioneuvoston asetuksen 1120/2010 mukainen ja Valviran myöntämä psykoterapeutin ammattinimike. Lisätietoja.

Lasten- ja nuorten psykoterapeuttikoulutus vv. 2020-2024 on parhaillaan käynnissä ja sen laajuus on 88 op. Koulutuksen tavoitteena on kouluttaa itsenäisiä, psykoanalyyttisen viitekehyksen mukaan toimivia psykoterapeutteja, jotka ovat perehtyneet lasten ja nuorten kehityksellisiin ongelmiin ja psyykkisiin häiriöihin. Koulutuksen suorittaneilla on mahdollisuus saada Valtioneuvoston asetuksen 1120/2010 mukainen ja Valviran myöntämä lapsi- ja nuorisopsykoterapeutin ammattinimike. Lisätietoja.

Ajankohtaista

Tampereen Lääkäripäivät 24.3.2023

7.2.2023

Seuraavat Tampereen Lääkäripäivät järjestetään pe 24.3.2023. Ohjelma:  MIKSI MIELI SAIRASTUU  Miksi mieli sairastuu? Eri aikoina syitä on haettu milloin riivaajista ja pahoista hengistä, milloin varhaislapsuudesta tai psyykkisestä traumatisoitumisesta. Viime vuosikymmeninä…

Lue lisää

Kelan ohjeistus kuntoutuspsykoterapian palveluntuottajile 1.5.2021 lähtien

21.3.2021

Kela edellyttää kuntoutuspsykoterapian palveluntuottajilta 1.5.2021 alkaen yhtenäisiä toimintatapoja, koska se haluaa parantaa kuntoutuspsykoterapian prosessia ja yhdenmukaistaa käytäntöjä. Yhtenäiset toimintatavat koskevat terapiapalautteen laatimista, palautteen toimittamista ja terapian vaikuttavuuden arviointia. Jatkossa kaikki…

Lue lisää

Yhteistyö ja GDPR

9.7.2018

Tampereen Psykoterapiayhdistys ry jatkaa yhteistyötä eri verkostojen kanssa ja pyrkii vaikuttamaan ja reagoimaan psykoterapian osalta Pirkanmaan SOTE- ja Maakuntauudistuksen ratkaisuihin tarkoituksenmukaisella tavalla. GDPR EU:n yleinen tietosuoja-asetus GDPR (General Data Protection…

Lue lisää

Yhdistys

Hallitus

Susanna Kunto, pj
Tuija Lahti, vpj
Anna Kosonen, siht.
Eija Salmi
Klaus Lehtinen, rahastonhoitaja
Leena Isoaho
Lassi Rajanti
Pirkko Olanterä

Säännöt Liity jäseneksi

Tilinumero
FI14 8000 1079 1848 76

Y-tunnus
2499498-6